25 juli 2013

99 Problems (7/99)

Final project finishing my bachelors.

Daily we are confronted with complex problems for which we simply cannot always find effective solutions. In solving such matters all parties must be taken into account, which makes finding an answer challenging. With these images I show my solution for a number of issues without the obstacle of rational thoughts.   
Dagelijks worden we geconfronteerd met complexe kwesties waar niet altijd simpelweg effectieve oplossingen voor te bedenken zijn.  Bij het oplossen van een dergelijk vraagstuk moeten alle partijen in acht genomen worden, wat het construeren van een oplossing bemoeilijkt. Door middel van deze tekeningen toon ik de oplossing van een aantal kwesties zonder de belemmering van rationele gedachtes.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten